Różnice między American English a British English

Najciekawsze i najczęściej spotykane przykłady odmienności słownictwa (British English v. American English w skrócie) Znaczenie British English American English A antena aerial antenna autokar coach bus autostrada motorway highway B bagaż luggage baggage banknot note bill bankomat cashpoint automated teller machine benzyna petrol gasoline bilet w jedną stronę single ticket one-way ticket C centrum miasta […]

Zalety i wady nauki z native speaker’em

Zalety i wady nauki z native speakerem Nauka języka obcego z native speakerem – to jedna z najpopularniejszych, chyba także najskuteczniejszych, metod kształcenia w dziedzinie lingwistycznej. Co tak naprawdę oznacza sam ten termin? Otóż, pod tym jakże „trendy” terminem ukrywa się tak naprawdę nauczyciel, dla którego dany język jest językiem ojczystym Posiadanie wykształcenia kierunkowego (pedagogicznego) […]