4 Problemy komunikacyjne, z którymi walczy efektywny Manager

0 Comments

10/02/2014

Manager nosi wiele masek. Czasem odgrywa rolę osoby motywującej. W takich przypadkach, jego pracą jest wyznaczanie zadań lub sprawdzenie, czy są one poprawnie wykonywane. Bez względu na to, czym się akurat zajmuje, komunikacja jest kluczem do efektywności w pracy. Rozumienie częstych problemów komunikacyjnych może pomóc managerowi w zmotywowaniu zespołu i zwiększeniu produktywności.

Pasywne Podejście

Brak komunikacji i niejasne instrukcje spowalniają produktywność i powodują stres związany z niedotrzymaniem ustalonych terminów. Manager, który umywa ręce lub przyjmuje pasywną postawę nie będzie w stanie zapewnić wyraźnych szczegółów technicznych projektu. Może również mieć problem z nadążaniem za każdym członkiem zespołu i upewnianiem się, że każdy robi to, co powinien. W rezultacie projekty są często przygotowywane źle, a klienci się irytują. Efektywny manager nie powinien prowadzić pracowników za ręce, ale musi być czynnym członkiem procesu i zapewniać zespołowi zarówno zrozumiałe jak i zwięzłe instrukcje.

Niejasne Cele

Podobnie jak kwestie wspomniane powyżej, ustanawianie niejasnych celów również może tworzyć problemy. Do czego dążą pracownicy? Jaki jest ich cel na dziś? Członkowie zespołu nie będą produktywni, jeżeli nie będą wiedzieć nad czym pracują, ani nie zobaczą sensu w swojej pracy. Jest im też trudniej ustanawiać priorytety zadań, utrudniając ukończenie zadań w wyznaczonym czasie. Ten kłopot może być łatwo zażegnany dzięki wyznaczaniu przemyślanych celów dla zespołu. Wskaż im kierunek i upewnij się, że ich cele pokrywają się z misją całej firmy.

Brak Motywacji

Niemotywowani członkowie zespołów są nieproduktywni, powolni i często źle wykonują projekty. Wielu managerów popełnia błąd wierząc, że pieniądze są jedyną motywacją dla pracowników. Oferowanie możliwości komunikacyjnych może zmotywować członków zespołu, którzy poszukują równowagi między pracą a życiem rodzinnym. Inni szukają pochwały za dobrze wykonaną pracę lub możliwość przejęcia większej ilości obowiązków. Dowiedz się, co motywuje twój zespół i wykorzystaj to w efektywny sposób.

Niestosowna Komunikacja

Niestosowna komunikacja w miejscu pracy może stworzyć niekomfortowe lub niestabilne stanowisko pracy. Flirciarskie podejście, nieodpowiednie żarty lub nienawistne komentarze w stosunku do jednej osoby lub grupy sprawią, że pracownicy będą chować do ciebie urazę. Gdy zespół zobaczy, że zachowujesz się niestosownie, straci do ciebie szacunek. Upewnij się, że masz profesjonalne nastawienie i odzywasz się w profesjonalny sposób w każdym momencie.