Czy lekcje są nagrywane?

Patrice Laperriere

15/11/2014

Ty wybierasz!

Lekcje przez telefon komórkowy lub stacjonarny mogą być nagrywane.

Lekcje przez Skype nigdy nie są nagrywane