Czy mogę odbyć lekcję przez telefon komórkowy?

Patrice Laperriere

15/11/2014

Tak! Obowiązuje za to dodatkowa opłata, ale jest to możliwe.

W Polsce są to 3,00 zł za lekcję.