Czy mogę mieć więcej niż jednego nauczyciela?

Patrice Laperriere

14/11/2014

Tak! Podczas planowania lekcji możesz dodawać wielu nauczycieli.

Zawsze możesz zmienić nauczyciela. Każdy z nich ma wgląd do ćwiczeń, prac domowych i zawartości poprzednich zajęć.