Czym «English-by-Phone» różni się od innych kursów językowych?

Patrice Laperriere

13/11/2014

English-by-Phone jest siecią internetowych szkół językowych z placówkami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Polsce oraz na Ukrainie.

Organizujemy indywidualne lekcje przez Skype, telefon komórkowy lub stacjonarny.

English-by-phone jest jedną z niewielu szkół online, która zapewnia standard nauczania zazwyczaj spotykany tylko w tradycyjnych placówkach edukacyjnych. Nasze metody są nieustannie wysoko oceniane przez uczniów oraz specjalistów.

Nasze metody dydaktyczne opierają się na 10 czynnikach:

1- Progresywny Program Nauczania
2- Certyfikowani Nauczyciele
3- Zdefiniowany Harmonogram
4- Wygodne środowisko audio/wideo (Skype, telefon komórkowy, stacjonarny)
5- Notatki o postępach i błędach zapewnione po każdej lekcji
6- Prace domowe
7- Nagrania z każdej lekcji
8- Monitoruj swoje postępy przez panel studenta
9- Nadzór doradców akademickich
10-Certyfikaty zakończenia

English-by-phone jest częścią Zamenhof Network.