Gdzie mogę zobaczyć za co została pobrana opłata?

Patrice Laperriere

14/11/2014

Możesz zobaczyć swoje rachunki w panelu studenta.