Crew Berggren

W liceum Crew ukończył wszystkie zajęcia z angielskiego na poziomie zaawansowanym, a podczas studiów podjął dodatkowe kursy w kategorii angielskiej biegłości pisarskiej – EN 104, WR 121 and WR 122. Mieszkał na Dominikanie przez dwa miesiące, a kolejne dwa spędził w Europie Środkowej. Crew biegle posługuje się angielskim, hiszpańskim, portugalskim i niemieckim, ponadto zna podstawy włoskiego i rosyjskiego. Posiada certyfikat TESOL za ukończenie kursu znajomości drugiego języka (SLA).

Dzięki Open English nauczał angielskiego indywidualnych uczniów oraz grupy z całej centralnej i południowej Ameryki oraz Karaibów, na każdym poziomie znajomości języka. Metody Crew szczególnie zwracają uwagę na znaczenie znajomości czasowników, oraz ich odmian i interakcji z resztą zdania. Skupia się on na przejrzystych tłumaczeniach, rozwoju nawyków, które prowadzą do sukcesu w nauce oraz unika on niepotrzebnego wytykania błędów.