24 angielskie akcenty

Patrice Laperriere

1 Comment

01/09/2016

Jak ważne jest dobranie odpowiednie akcent którego będziesz się uczyć.

Uwaga: Raczej tylko dla dorosłych!

Gość prezentuje brzmienie 24 różnych akcentów z całego świata. Czasem niestety pojawiają się „czteroliterowe” angielskie słówka. Naszym zdaniem udało się zilustrować brzmienie języka angielskiego z wielu miejsc świata. Na przykładzie rozmowy telefonicznej. Treść nieistotna, ale melodia języka pokazana.