Poziom angielskiego

English By Phone

0 Comments

16/05/2013

Angielskiego uczą się ludzie na całym świecie. Powstało coś w rodzaju „międzynarodowych” nazw poszczególnych poziomów umiejętności. Test wstępny English-By-Phone również bazuje na tym powszechnie przyjętym standardzie. Rozmowa oceniająca poziom angielskiego zostanie przeprowadzona po rejestracji w naszym portalu.

Na początku nauki w naszej szkole każdy nowy uczeń przechodzi przez rozmowę wstępną z Native Speakerem badającą obecny poziom angielskiego nowego ucznia. Po zakończeniu testu otrzymasz pisemną ocenę swojego obecnego poziomu znajomości języka angielskiego wraz z oczywiście propozycją dalszej nauki.

Pisemna ocena poziomu angielskiego. Przygotowywana przez nas bezpłatnie ocena wstępna może być użyta do zaplanowania dalszej nauki języka. Niektórzy uczniowie używają otrzymanej od nas oceny jako argumentu w swoim CV. Pracodawcy mogą zlecić swoim pracownikom, lub kandydatom na pracowników uzyskanie oceny z naszej szkoły.

Test ma formę rozmowy, lekcji wstępnej z Native Speakerem czyli z osobą dla której angielski jest językiem ojczystym i która nie mówi w języku polskim. Oceniany jest zasób słownictwa którym dysponuje uczeń, używanie przez niego konstrukcji gramatycznych, łatwość poruszania różnych tematów poruszanych w trakcie rozmowy itp.

Poziomy którymi określana jest każda nowa osoba ucząca się w naszej szkole to:

Beginner – od angielskiego „begin” (zaczynać) to poziom startowy, osoby zaczynające naukę od początku, bez wcześniejszego kontaktu z językiem;

Pre-intermediate – użycie języka w podstawowym zakresie, wystarczającym do prostych praktycznych potrzeb, a więc umiejętność wyrażania myśli i opinii w podstawowych sytuacjach życiowych.

Intermediate, z angielskiego „pomiędzy”. Student zaczyna coraz bardziej świadomie operować praktycznym językiem, używa także bardziej zaawansowanych konstrukcji językowych, jak np. zdania warunkowe i mowa zależna. Przyjmuje się, ze po ukończeniu tego etapu nauki osoba dość dobrze zna już podstawy gramatyki i potrafi się dogadać w prostych sytuacjach. Ten właśnie poziom z reguły oficjalnie obowiązuje na obecnej , „starej” maturze ( po 4 latach nauki w liceum).

Upper-intermediate ( w wolnym tłumaczeniu „wyższy pomiędzy”). Student potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych oraz wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów. Szlifowana jest gramatyka i słownictwo.

Advanced, zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

Fluent, biegły. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

Powodzenia !